leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát đi thông báo về hiện tượng một số đối tượng giả danh đơn vị.

Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, một số địa phương, doanh nghiệp phản ánh đã nhận được đề nghị mua một số đầu sách, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy từ một số đối tượng tự giới thiệu là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng đề nghị đơn vị mua tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định không có bất cứ chủ trương nào về việc cử cán bộ liên hệ với các địa phương, đơn vị, cơ sở đề nghị mua tài liệu.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các quận uỷ, huyện uỷ các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố thông tin kịp thời đến chi, đảng bộ địa phương để không bị các đối tượng xấu lợi dụng, đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Hưng