leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ có rất nhiều khó khăn, nhiều tiêu chí có xuất phát điểm thấp. Năm 2011, các xã trên địa bàn huyện Đại Từ chỉ đạt bình quân 3,37/19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,59 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 22%. Nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn rất hạn chế.

leftcenterrightdel
 Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Sau 13 năm triển khai thực hiện, với phương châm xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân, huyện Đại Từ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; với cách làm sáng tạo cùng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, Nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đến nay diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã đổi thay mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên; các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được giữ gìn, phát huy...

Kết thúc năm 2023, huyện Đại Từ đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho Lãnh đạo huyện Đại Từ.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó của toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Đại Từ trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đại Từ, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của huyện trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập và phát triển đất nước

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích rất tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đại Từ đã đạt được trong suốt giai đoạn qua. Để giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành tựu to lớn hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị huyện Đại Từ tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và lộ trình để nâng cao các tiêu chí sau khi đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đảm bảo chất lượng bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân hướng đến mục tiêu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhân sự kiện này, UBND huyện Đại Từ đã tổ chức Lễ hội trà Đại Từ năm Giáp Thìn 2024.

Trọng Tài