Theo Thông kê của Tổng cục Môi trường trong tháng 5/2020, chất lượng không khí đã được cải thiện hơn so với tháng 4 cũng như các tháng đầu năm 2020. Kết quả quan trắc trong tháng 5/2020 cho thấy, hầu hết các đô thị trên cả nước đều có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tỉ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tốt và trung bình trong tháng 5/2020 cũng cao hơn so với các tháng trước (tương ứng với tỉ lệ ngày có AQI ở mức kém và xấu giảm).

Tại Hà Nội, thông số bụi mịn PM2.5 trung bình 24 giờ cao hơn so với các đô thị khác nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tại các thành phố khác, giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 thấp hơn khá nhiều giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam.

leftcenterrightdel
Chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện rõ rệt trong tháng 5.  

Thống kê tỷ lệ AQI ngày các trạm tại Hà Nội trong tháng 5 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm tỉ lệ trên 90% (mức tốt là 9,7% và trung bình là 80,8%), tỉ lệ số ngày AQI ở các mức kém chỉ là 9,4%. So với tháng 4/2020 (mức tốt và trung bình chiếm 62,1%, mức kém chiếm 31,5% và mức xấu chiếm 6,4%), chất lượng không khí đã được cải thiện rõ.

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm của Hà Nội trong tháng 5 cho thấy, chất lượng không khí đã chạm mức kém (AQI từ 101 – 150) tại một số trạm trong một số ngày. Tuy nhiên, đa số các ngày chất lượng không khí vẫn ở mức trung bình.

Theo quy luật hàng măm, tháng Năm là thời gian bắt đầu vào mùa mưa, vì vậy chất lượng không khí nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã có sự cải thiện hơn so với các tháng mùa khô.

Tuy nhiên, theo các bản tin dự báo thời tiết, số lượng những ngày nóng ở nước ta trong mùa hè này sẽ xảy ra thường xuyên, những đợt nắng nóng kéo dài cũng sẽ có những tác động đáng kể đến chất lượng không khí, nhất là các khu vực chịu tác động của hiệu ứng đô thị, vì vậy người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí.

PV