Tổng số văn bản:900
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
05/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
2
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018
74/NQ-CP 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
3
Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
37/2018/TT-BGTVT 07/06/2018 24/07/2018 Tải về
4
Về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
706/QĐ-TTg 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
5
Quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp
06/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
6
Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
25/2018/QĐ-TTg 06/06/2018 01/01/2019 Tải về
7
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 01/08/2018 Tải về
8
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
72/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
9
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh
73/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
10
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
691/QĐ-TTg 05/06/2018 05/06/2018 Tải về
11
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lưng, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
06/2018/TT-BNV 31/05/2018 15/07/2018 Tải về
12
Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
71/NQ-CP 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
13
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
665/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
14
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải
35/2018/TT-BGTVT 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
15
Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
666/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
16
Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
13/2018/TT-BYT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
17
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận
69/NQ-CP 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
18
Thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
664/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
19
Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
13/2018/TT-BGDĐT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
20
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
21
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
663/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
22
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
14/2018/TT-NHNN 29/05/2018 13/07/2018 Tải về
23
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
11/2018/TT-BCT 29/05/2018 01/07/2018 Tải về
24
Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
34/2018/TT-BGTVT 28/05/2018 15/07/2018 Tải về
25
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội
65/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
26
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng
66/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
27
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lâm Đồng
67/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
28
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025
598/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
29
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2019 Tải về
30
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
596/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
31
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2018 Tải về
32
Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
14/CT-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
33
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
10/2018/TT-BCT 24/05/2018 15/07/2018 Tải về
34
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
13/CT-TTg 24/05/2018 24/05/2018 Tải về
35
Về khuyến nông
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 10/07/2018 Tải về