Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận
69/NQ-CP 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
2
Thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
664/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
3
Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
13/2018/TT-BYT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
4
Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
13/2018/TT-BGDĐT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
5
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
6
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
663/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
7
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
14/2018/TT-NHNN 29/05/2018 13/07/2018 Tải về
8
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
11/2018/TT-BCT 29/05/2018 01/07/2018 Tải về
9
Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
34/2018/TT-BGTVT 28/05/2018 15/07/2018 Tải về
10
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lâm Đồng
67/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
11
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội
65/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
12
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025
598/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
13
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2019 Tải về
14
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
596/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
15
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2018 Tải về
16
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng
66/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
17
Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
14/CT-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
18
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
10/2018/TT-BCT 24/05/2018 15/07/2018 Tải về
19
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 10/07/2018 Tải về
20
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
13/CT-TTg 24/05/2018 24/05/2018 Tải về
21
Về khuyến nông
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 10/07/2018 Tải về
22
Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
50/2018/TT-BTC 23/05/2018 05/06/2018 Tải về
23
Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.
09/2018/TT-BCT 23/05/2018 09/07/2018 Tải về
24
Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
81/2018/NĐ-CP 22/05/2018 15/07/2018 Tải về
25
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 10/07/2018 Tải về
26
Việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
12/CT-TTg 22/05/2018 22/05/2018 Tải về
27
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
49/2018/TT-BTC 21/05/2018 06/07/2018 Tải về
28
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
04/2018/TT-BXD 20/05/2018 01/11/2018 Tải về
29
Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
24/2018/QĐ-TTg 18/05/2018 10/07/2018 Tải về
30
Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
13/2018/TT-NHNN 18/05/2018 01/01/2019 Tải về
31
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng
62/NQ-CP 17/05/2018 17/05/2018 Tải về
32
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
58/NQ-CP 17/05/2018 17/05/2018 Tải về
33
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu
60/NQ-CP 17/05/2018 17/05/2018 Tải về
34
Về điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kon Tum
61/NQ-CP 17/05/2018 17/05/2018 Tải về
35
Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
04/208/TT-BTP 17/05/2018 01/07/2018 Tải về