Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 01/08/2018 Tải về
2
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
72/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
3
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh
73/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
4
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
691/QĐ-TTg 05/06/2018 05/06/2018 Tải về
5
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lưng, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
06/2018/TT-BNV 31/05/2018 15/07/2018 Tải về
6
Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
71/NQ-CP 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
7
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
665/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
8
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải
35/2018/TT-BGTVT 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
9
Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
666/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
10
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận
69/NQ-CP 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
11
Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
13/2018/TT-BYT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
12
Thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
664/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
13
Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
13/2018/TT-BGDĐT 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
14
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 15/07/2018 Tải về
15
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
663/QĐ-TTg 30/05/2018 30/05/2018 Tải về
16
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
14/2018/TT-NHNN 29/05/2018 13/07/2018 Tải về
17
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
11/2018/TT-BCT 29/05/2018 01/07/2018 Tải về
18
Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
34/2018/TT-BGTVT 28/05/2018 15/07/2018 Tải về
19
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng
66/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
20
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội
65/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
21
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lâm Đồng
67/NQ-CP 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
22
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025
598/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
23
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2019 Tải về
24
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
596/QĐ-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
25
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 01/07/2018 Tải về
26
Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
14/CT-TTg 25/05/2018 25/05/2018 Tải về
27
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
10/2018/TT-BCT 24/05/2018 15/07/2018 Tải về
28
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
13/CT-TTg 24/05/2018 24/05/2018 Tải về
29
Về khuyến nông
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 10/07/2018 Tải về
30
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 10/07/2018 Tải về
31
Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
50/2018/TT-BTC 23/05/2018 05/06/2018 Tải về
32
Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.
09/2018/TT-BCT 23/05/2018 09/07/2018 Tải về
33
Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
81/2018/NĐ-CP 22/05/2018 15/07/2018 Tải về
34
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 10/07/2018 Tải về
35
Việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
12/CT-TTg 22/05/2018 22/05/2018 Tải về