10 tỉnh thành nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19