Đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng