Vấn đề này Luật sư Nguyễn Văn Lâm trao đổi như sau:

 Không đăng ký kinh doanh có được hỗ trợ khó khăn do COVID -19?

Theo Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, trường hợp không có giấy phép kinh doanh thì sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ đối với hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, trường hợp này vẫn có thể được hỗ trợ theo nhóm lao động tự do. Chính sách hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19 sẽ do địa phương quy định. Tuỳ tình hình thực tế của địa phương mà sẽ quyết định cụ thể công việc đặc thù thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động để xem xét hỗ trợ.

Hộ kinh doanh  không đóng thuế có được hỗ trợ khó khăn do COVID -19?

Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong điều kiện vừa nêu không quy định “có đóng thuế hay không đóng thuế”.

Như vậy, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ .

Người lao động phải ngừng việc do COVID-19 được hỗ trợ khi nào?

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người lao động phải ngừng việc do COVID-19  được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/021 đến hết ngày 31/12/2021.

 Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

 Quy định người lao động phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hiểu là:

Nơi làm việc hoặc nơi cư trú của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả "giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ" hoặc nằm trong "vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID -19".

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, việc hiểu và áp dụng các chính sách ở mỗi địa phương cần bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời thực hiện sáng tạo, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm cao nhất, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở mỗi địa phương và hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng cho người dân, người lao động trên địa bàn.

 

 

Luật sư: Nguyễn Văn Lâm (Đoàn Luật sư Hà Nội)