leftcenterrightdel
 Theo Bộ Tài chính, 8 tháng 2023, thu ngân sách giảm 8,8 so cùng kỳ 2022. (Ảnh minh họa)

Trong đó, thu nội địa ước đạt 71,8 nghìn tỉ đồng, bằng 5,4% dự toán, giảm khoảng 50,9 nghìn tỉ đồng so với mức thu bình quân 7 tháng; Thu từ dầu thô ước đạt 4,4 nghìn tỉ đồng.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 11,8 nghìn tỉ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 27 nghìn tỉ đồng, bằng 6,4% dự toán, bằng 88,8% mức thu bình quân 7 tháng đầu năm.

Như vậy, tính chung 8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.124 nghìn tỉ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 72,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 65,5% dự toán; không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 27/63 địa phương thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán; 09/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 54 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong tháng 8, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 8 khoảng 132 nghìn tỉ đồng (miễn, giảm khoảng 42,3 nghìn tỉ đồng; gia hạn khoảng 89,7 nghìn tỉ đồng). Đáng nói, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 giảm so với cùng kỳ. Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến ngày 28/8/2023 đạt 435,23 tỉ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 139 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế chi 8 tháng ước đạt hơn 1.081 nghìn tỉ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 30/8/2023, đã thực hiện phát hành 230,5 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,44 năm, lãi suất bình quân 3,44 %/năm.

Nguyễn Anh