Trách nhiệm hình sự của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí
Trách nhiệm hình sự của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí?29/06/2019 14:47
Giật mình lý do BHXH Việt Nam “dễ dàng” cho ALCII vay hàng nghìn tỉ đồng
Giật mình lý do BHXH Việt Nam “dễ dàng” cho ALCII vay hàng nghìn tỉ đồng 07/06/2019 21:09
Đấu giá đất công Nhiều lỗ hổng gây thất thoát tài sản Nhà nước
Đấu giá đất công: Nhiều "lỗ hổng" gây thất thoát tài sản Nhà nước24/12/2018 08:42
Chủ tịch Quốc hội “Nhà nước thất thoát nhiều lắm, đại gia bất động sản giàu lên từ chỗ này…”
Chủ tịch Quốc hội: “Nhà nước thất thoát nhiều lắm, đại gia bất động sản giàu lên từ chỗ này…”16/10/2018 22:46
Yêu cầu làm rõ khả năng thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa
Yêu cầu làm rõ khả năng thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa26/06/2018 22:35
Cần làm rõ việc doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài thua lỗ, thất thoát
Cần làm rõ việc doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài thua lỗ, thất thoáticonvideo
28/05/2018 17:13
Ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước khi cổ phần hóa doanh nghiệp
Ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước khi cổ phần hóa doanh nghiệp24/03/2017 01:10

Trách nhiệm hình sự của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí?

(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật có bài "Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng, Phó Phòng TN-MT TP Trà Vinh..." Tôi xin hỏi về trách nhiệm hình sự và các yếu tố cấu thành của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí? ​