Chi bộ Vụ 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
Chi bộ Vụ 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 202219/05/2020 19:04
Chi bộ Vụ 5 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ 5 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202214/05/2020 20:12
Chi bộ Vụ 9 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ 9 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202226/03/2020 13:20
Chi bộ 4 – Báo Bảo vệ pháp luật Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ 4 – Báo Bảo vệ pháp luật Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-202225/03/2020 17:01
Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-202225/03/2020 13:59
Chi bộ Vụ 14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ 14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202224/03/2020 13:17
Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202220/03/2020 11:41
Chi bộ 3 - Báo Bảo vệ pháp luật Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Chi bộ 3 - Báo Bảo vệ pháp luật Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 202219/03/2020 19:09
Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022
Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -202219/03/2020 16:32
Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-202218/03/2020 21:01

Chi bộ Vụ 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

(BVPL) - Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.