Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 trong ngành Kiểm sát
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 trong ngành Kiểm sát27/02/2021 22:44
Ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc có 154 biên chế, nhưng thực hiện hơn 10 000 đầu việc
Ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc có 154 biên chế, nhưng thực hiện hơn 10.000 đầu việc13/01/2021 16:22
Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 202110/01/2021 10:00
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021iconvideo
08/01/2021 20:52
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021iconvideo
08/01/2021 20:00
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 202108/01/2021 16:00
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 202108/01/2021 10:00
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 2021
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 202101/11/2020 09:57

Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 trong ngành Kiểm sát

(BVPL) - Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ138 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021. Trong đó yêu cầu Viện kiểm sát các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án ma tuý.