Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Tổng hợp TAND tối cao; đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); đại diện Hội Tin học Việt Nam; đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh... 

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao đã trình bày nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo.

Theo đó, quan điểm xây dựng Đề án là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ; góp phần khắc phục khó khăn do thiếu biên chế; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải xác định việc tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu đột phá, trọng tâm của ngành KSND trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, nhất là sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình phát triển CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2025, cơ bản xây dựng Viện kiểm sát điện tử với đặc trưng là hầu hết các hoạt động, lĩnh vực công tác của Ngành được ứng dụng CNTT ở mức cao nhất, phục vụ có hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành và các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát.

Đến năm 2030, trên cơ sở nền tảng Viện kiểm sát điện tử, từng bước chuyển các hoạt động của ngành KSND lên môi trường số; thay đổi cách thức vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ công chức, viên chức của Ngành có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát đã phát biểu về các nội dung gồm: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và định hướng quy hoạch phát triển CNTT trong ngành KSND; đánh giá thực trạng, mức độ ứng dụng CNTT và việc thực hiện đánh giá, xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT của ngành KSND thời gian tới; giải pháp số hoá dữ liệu và xây dựng trục tích hợp phục vụ hoạt động của ngành KSND.

Giải pháp lưu trữ dữ liệu và bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin mạng của ngành KSND; kinh nghiệm xây dựng Toà án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tư vấn lộ trình và quy hoạch CNTT; bàn về phương pháp luận xây dựng quy hoạch và cấu trúc nội dung quy hoạch tổng thể phát triển CNTT trong ngành KSND…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo cũng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập đến một số nội dung liên quan đến tư duy, phương pháp, định hướng ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số của ngành KSND trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bày tỏ sự cảm ơn về sự tin tưởng, phối hợp hiệu quả giữa VKSND tối cao và Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng VKSND tối cao trong việc tăng cường ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có nhiều chỉ đạo, ban hành văn bản về tăng cường ứng dụng CNTT trong Ngành.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Đồng thời xác định đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành KSND; tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các dự án CNTT, bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả, có tính liên thông và ứng dụng cao trong toàn bộ hệ thống VKSND là khâu đột phá, trọng tâm của năm 2022 và các năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, việc xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển CNTT của ngành Kiểm sát giai đoạn 2021 - 2030 với bước đi, lộ trình, giải pháp phù hợp nhằm xây dựng một hệ thống CNTT ngành KSND hiện đại trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ và cơ cấu tổ chức hợp lý, đưa CNTT trở thành một yếu tố nền tảng trong hệ thống các quy trình nghiệp vụ kiểm sát hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu tác nghiệp nghiệp vụ, xử lý thông tin, cung cấp các thông tin phục vụ quản lý và điều hành.

Đề cập đến các yêu cầu lớn trong quy hoạch tổng thể phát triển CNTT trong ngành KSND giai đoạn 2021-2030, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho rằng, việc tổ chức Hội thảo lần này hết sức có ý nghĩa, góp phần định hướng phát triển CNTT của Ngành với lộ trình, bước đi cụ thể, bảo đảm tính khả thi. Đồng chí cũng yêu cầu, Cục 2 - VKSND tối cao tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại Hội thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án.

Đắc Thái