Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021
Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021 14/04/2021 08:07
Ngành Kiểm sát hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021
Ngành Kiểm sát hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 202111/04/2021 16:15
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân04/03/2021 16:14
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 trong ngành Kiểm sát
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 trong ngành Kiểm sát27/02/2021 22:44
Ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân
Ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân27/01/2021 17:50
Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 202110/01/2021 10:00
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021iconvideo
08/01/2021 20:52
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021iconvideo
08/01/2021 20:00
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 202108/01/2021 16:00
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 202108/01/2021 10:00
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 2021
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 202101/11/2020 09:57

Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021

(BVPL) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 84/TB-T2-ĐT về việc sơ tuyển trình độ đại học ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021. Theo đó, dự kiến thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021. Thời gian sơ tuyển từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 6/6/2021.