VKS kháng nghị giám đốc thẩm quyết định của Tòa án đối với tội phạm giết người được bắt buộc chữa bệnh
VKS kháng nghị giám đốc thẩm quyết định của Tòa án đối với tội phạm giết người được "bắt buộc chữa bệnh"22/11/2020 10:09
Vụ ly hôn nghìn tỉ của đại gia Trung Nguyên Sẽ mở phiên giám đốc thẩm vào ngày 13 11
Vụ ly hôn nghìn tỉ của đại gia Trung Nguyên: Sẽ mở phiên giám đốc thẩm vào ngày 13/1105/11/2020 07:24
Vụ ly hôn nghìn tỷ của “đại gia” Trung Nguyên  Kỳ 4  Kỳ vọng bản án giám đốc thẩm thấu tình, đạt lý
Vụ ly hôn nghìn tỷ của “đại gia” Trung Nguyên: (Kỳ 4). Kỳ vọng bản án giám đốc thẩm thấu tình, đạt lý02/11/2020 10:34
Vụ ly hôn nghìn tỷ của “đại gia” Trung Nguyên  Kỳ 3  Tòa công nhận số tiền do bị đơn khai tại phiên tòa là chưa có căn cứ vững chắc
Vụ ly hôn nghìn tỷ của “đại gia” Trung Nguyên: (Kỳ 3). Tòa công nhận số tiền do bị đơn khai tại phiên tòa là chưa có căn cứ vững chắc28/10/2020 07:50
VKS kháng nghị giám đốc thẩm quyết định tha tù trước thời hạn trái luật
VKS kháng nghị giám đốc thẩm quyết định tha tù trước thời hạn trái luật22/10/2020 08:19
Kháng nghị giám đốc thẩm vụ tha tù trước hạn có điều kiện
Kháng nghị giám đốc thẩm vụ tha tù trước hạn có điều kiện23/09/2020 10:27
Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát
Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát21/09/2020 16:53
100 kháng nghị giám đốc thẩm án hành chính, kinh doanh thương mại được chấp nhận
100% kháng nghị giám đốc thẩm án hành chính, kinh doanh thương mại được chấp nhận05/09/2020 22:15
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 14/08/2020 17:59
100 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận
100% kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận07/07/2020 14:51
Góc nhìn từ vụ xét xử giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải
Góc nhìn từ vụ xét xử giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hảiiconvideo
09/05/2020 21:31
Mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải
Mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hảiiconvideo
06/05/2020 15:49
Kháng nghị giám đốc thẩm – Cơ hội cho tử tù Hồ Duy Hải
Kháng nghị giám đốc thẩm – Cơ hội cho tử tù Hồ Duy Hải?iconvideo
05/01/2020 15:22
Sẽ xử giám đốc thẩm vụ lùi xe trên cao tốc
Sẽ xử giám đốc thẩm vụ lùi xe trên cao tốciconvideo
29/11/2018 12:08

VKS kháng nghị giám đốc thẩm quyết định của Tòa án đối với tội phạm giết người được "bắt buộc chữa bệnh"

(BVPL)- VKSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị TAND cấp cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ đối với Đoàn Đức Thành phạm tội “Giết người”, đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật