Ngày 9/7, VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, Viện cấp cao 3 cho biết đã thụ lý 3.545 vụ án các loại, trong đó số án mới thụ lý là 2.274 vụ, so với cùng kỳ 2023 số án mới tăng 477 vụ, tương đương tăng 26,05%. Trong tổng số án thụ lý, án phúc thẩm là 3.163 vụ; án giám đốc thẩm, tái thẩm là 382 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ 1.863 vụ, đạt tỷ lệ 58,9%, so với cùng kỳ 2023 tăng 6,65%.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện cấp cao 3 chỉ đạo Hội nghị.

Với khối lượng công việc lớn, có nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo VKSND tối cao,… nên các công tác thực hiện chức năng, công tác xây dựng Ngành của Viện cấp cao 3 được triển khai thực hiện đầy đủ, kết quả công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và ngành giao

Trong kỳ, đơn vị đã ban hành 12 quyết định kháng nghị phúc thẩm (hình sự 8, dân sự 3, KDTM 1); 157 quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (hình sự 27, dân sự 116, hành chính 4, KDTM 10); 35 báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm (hình sự 8, dân sự 15, hành chính 6, KDTM 6); 12 hướng dẫn kiểm sát điều tra; 11 kiến nghị (hình sự 3, dân sự 6; hành chính 2); 34 thông báo rút kinh nghiệm (hình sự 5, dân sự 18, hành chính 3, KDTM 8).

Đồng thời, tổ chức 46 phiên tòa rút kinh nghiệm (hình sự 17, dân sự 14, hành chính 14, KDTM 1); trả lời thỉnh thị đúng hạn đối với 13 báo cáo thỉnh thị của VKS cấp dưới (hình sự 13).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thế Thành - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị.

Cũng trong kỳ, Viện cấp cao 3 đã chủ động tổ chức Hội nghị giao ban công tác 4 tháng đầu năm 2024 giữa Viện cấp cao 3 với 23 VKSND cấp tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã có kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, trong đó tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trao đổi, thông tin, cung cấp tài liệu giữa VKSND địa phương và Viện cấp cao 3 để nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hai cấp; tăng cường công tác phối hợp để giải quyết tốt các vụ án, vụ việc dư luận quan tâm, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; yêu cầu VKSND địa phương gửi văn bản báo cáo VKSND tối cao theo Quy chế nghiệp vụ, đồng thời gửi cho Viện cấp cao 3 nắm bắt, theo dõi, kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024 theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2024, Viện cấp cao 3 đã đề ra nhiều giải pháp như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm trong các chỉ thị, chuyên đề, thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng Chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chủ động rà soát, kiểm tra và báo cáo lãnh đạo Viện để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật những vụ án hình sự có dấu hiệu oan, sai, có đơn khiếu nại kêu oan; lãnh đạo Viện chỉ đạo, kiểm tra Kiểm sát viên xây dựng đề cương xét hỏi, dự kiến các nội dung tranh tụng, nhất là những vụ án bị cáo kêu oan, vụ án có nhiều bị cáo, phạm nhiều tội, có nhiều người bào chữa. 

Trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, Viện cấp cao 3 tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp, chú trọng bảo vệ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát; tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự của VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Cao Minh Trí - Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu Kiểm sát viên tăng cường phối hợp trao đổi, thông tin, cung cấp tài liệu giữa VKSND địa phương và Viện cấp cao 3 để nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hai cấp.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để giải quyết tốt các vụ án, vụ việc dư luận quan tâm, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; yêu cầu VKSND địa phương gửi văn bản báo cáo VKSND tối cao theo Quy chế nghiệp vụ, gửi cho Viện cấp cao 3 nắm bắt, theo dõi, kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao…

Viện trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ. Chú trọng chỉ tiêu nghiệp vụ, không chạy theo số lượng, đảm bảo chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Đối với các vụ việc có căn cứ kháng nghị nhưng chưa vững chắc thì tổng hợp ban hành kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu xây dựng hồ sơ các loại án. Phối hợp với Tòa án trong việc nâng tỷ lệ giải quyết án. Tiếp tục có các biện pháp nâng cao chất lượng công tác THQCT, KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thông qua cơ chế báo cáo án và duyệt án; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng, bảo vệ kháng nghị, kết luận của Kiểm sát tại các phiên tòa, phiên họp. 

Đảm bảo giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo, những vụ án phức tạp, án tồn đọng, án oan sai, án dư luận quan tâm…

Tăng cường rà soát, thống kê các vụ án đã quá hạn xét xử để kịp thời ban hành kiến nghị. Phối hợp với Tòa án cùng cấp trong việc đẩy nhanh giải quyết các loại án tồn. Công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm, thực hiện các quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định. 

Tiếp tục tập trung lực lượng và thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại đối với các thông báo trả lời không kháng nghị tại đơn vị. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các VKSND địa phương gửi các báo cáo theo quy định, quy chế của Ngành, nhất là báo cáo các vụ án phức tạp, án do Ban chỉ đạo về Phòng chống  tham nhũng, tiêu cực của Trung ương theo dõi, chỉ đạo./.

Phi Sơn - Xuân Trường