Phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch nCoV
Phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch nCoV09/02/2020 08:59
Phòng, chống tác hại của rượu, bia dịp Tết
Phòng, chống tác hại của rượu, bia dịp Tết21/01/2020 13:35
Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia16/01/2020 16:30
Chủ tịch Quốc hội Luật Phòng, chống tác hại rượu bia đi vào cuộc sống rất nhanh
Chủ tịch Quốc hội: Luật Phòng, chống tác hại rượu bia đi vào cuộc sống rất nhanh14/01/2020 17:04
Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe
Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe?03/01/2020 11:33
Hà Nội Lái xe qua kiểm tra nồng độ cồn mới được xuất bến
Hà Nội: Lái xe qua kiểm tra nồng độ cồn mới được xuất bến31/12/2019 11:05
Từ 1 1 2020, cấm triệt để uống rượu, bia khi tham gia giao thông
Từ 1/1/2020, cấm triệt để uống rượu, bia khi tham gia giao thông27/12/2019 15:38
Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em26/09/2019 15:51
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia14/06/2019 13:00
Tranh luận nóng bỏng tại nghị trường liên quan đến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Tranh luận "nóng bỏng" tại nghị trường liên quan đến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia23/05/2019 14:37

Phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch nCoV

(BVPL) - Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch nCoV với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc...