Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng16/11/2020 14:37
Bình Dương Khen thưởng nhiều cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần XI
Bình Dương: Khen thưởng nhiều cá nhân, tổ chức thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần XI30/10/2020 20:34
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua15/10/2020 08:08
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc18/09/2020 08:24
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc10/09/2020 20:51
Viện trưởng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Viện trưởng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc07/08/2020 17:50
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vinh danh 4 tập thể và 5 cá nhân
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vinh danh 4 tập thể và 5 cá nhân 07/07/2020 17:14
Đề nghị khen thưởng nữ cán bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành
Đề nghị khen thưởng nữ cán bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành13/02/2020 14:30

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành các quyết định về việc thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.