Xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát
Xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra lộ, lọt mật nhà nước trong ngành Kiểm sát26/01/2020 17:30
Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân
Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dâniconvideo
13/06/2019 21:00
Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân
Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân13/06/2019 14:12
Thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Thông qua Luật Bảo vệ mật Nhà nước15/11/2018 21:48
Tổ chức nào Giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an
Tổ chức nào Giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ mật nhà nước thuộc Bộ Công an ?28/09/2018 17:44
Phát hiện hàng loạt thịt lợn hôi thối đang tái chế
Phát hiện hàng loạt thịt lợn hôi thối 'đang tái chế'13/02/2015 23:53

Xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát

(BVPL) - Cơ quan, đơn vị và cá nhân để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng VKSND tối cao về hậu quả xảy ra; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức làm rõ vụ việc lộ, lọt bí mật, xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.