Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và phổ biến các nội dung kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại VKSND huyện Mỹ Lộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề về công tác triển khai, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, việc phân và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với công chức trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại VKSND huyện Mỹ Lộc.

Sau phần công bố quyết định, các nội dung và phương thức kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao nhận, thống kê, lưu giữ, bảo quản, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước, việc quản lý sử dụng máy tính, thiết bị điện tử để soạn thảo, lưu giữ, sao chụp, truyền, đưa tài liệu mang bí mật Nhà nước...

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện, chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của đơn vị. 

VKSND huyện Mỹ Lộc đã không để xảy ra trường hợp nào làm mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc vi phạm quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác quản lý tài liệu bí mật Nhà nước được thực hiện đúng quy định… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của đơn vị, đưa ra một số giải pháp và yêu cầu đơn vị cần kịp thời khắc phục.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Viện trưởng phát biểu ghi nhận Đoàn kiểm tra đã đánh giá cụ thể về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại VKSND huyện Mỹ Lộc đồng thời có những hướng dẫn cụ thể để giúp đơn vị làm tốt hơn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới.

Đỗ Tuấn Anh