Điện lực miền Nam nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu
Điện lực miền Nam nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu 02/04/2021 20:00
Báo Nga Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu
Báo Nga: Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu08/03/2021 10:36
Đến năm 2030 đạt 75 các đơn vị có lãnh đạo chủ chốt là nữ
Đến năm 2030 đạt 75% các đơn vị có lãnh đạo chủ chốt là nữ04/03/2021 13:22
Cần thành lập quỹ phòng, chống bạo lực gia đình
Cần thành lập quỹ phòng, chống bạo lực gia đình09/12/2020 19:38
Hãy hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
Hãy hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình 04/12/2020 22:13
Tô cam hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, lan tỏa thông điệp xóa bỏ bạo lực
Tô cam hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, lan tỏa thông điệp xóa bỏ bạo lực 29/11/2020 16:11
Nâng cao nhận thức nam giới trong chống bạo lực gia đình
Nâng cao nhận thức nam giới trong chống bạo lực gia đình29/11/2020 10:18
Là con gái để tỏa sáng - thông điệp phòng chống bạo lực giới và bạo lực gia đình
"Là con gái để tỏa sáng" - thông điệp phòng chống bạo lực giới và bạo lực gia đình28/11/2020 21:05
Hòa nhạc “Là con gái để tỏa sáng” vì bình đẳng giới
Hòa nhạc “Là con gái để tỏa sáng” vì bình đẳng giới28/11/2020 17:00
Ngành Kiểm sát nhân dân nỗ lực thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ
Ngành Kiểm sát nhân dân nỗ lực thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 07/03/2019 14:40

Điện lực miền Nam nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới), cấp độ ASSESS - Chứng chỉ này được phát triển bởi tổ chức EDGE Foundation (Thụy Sỹ).