Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân

25/10/2022 17:45
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị “Phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 và quán triệt Nghị quyết số 02- NQ/TƯ ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND dự và chỉ đạo Hội nghị.