Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ E-mail tài khoản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ E-mail tài khoản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
12/08/2022 14:55
Cách lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID -BHXH số
Cách lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID -BHXH số
10/08/2022 14:30
Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT nhờ ứng dụng CNTT
Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT nhờ ứng dụng CNTT
26/07/2022 18:47
Ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam nằm trong top ứng dụng được yêu thích nhất năm 2021 trên App Store
Ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam nằm trong top ứng dụng được yêu thích nhất năm 2021 trên App Store
08/12/2021 10:35
BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng
BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng
15/11/2021 21:35
Cách cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID đơn giản
Cách cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID đơn giản
08/11/2021 19:30
BHXH Việt Nam không thu phí dịch vụ khi lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VssID
BHXH Việt Nam không thu phí dịch vụ khi lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VssID
08/11/2021 19:14
Thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH
Thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH
02/11/2021 20:34
Bổ sung chức năng xem thông báo xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
Bổ sung chức năng xem thông báo xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
08/09/2021 19:34
Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh Phản hồi tích cực từ người dân
Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh: Phản hồi tích cực từ người dân
07/06/2021 13:16
Nâng cấp phiên bản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” mới Nhiều tiện ích hơn cho người dùng
Nâng cấp phiên bản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” mới: Nhiều tiện ích hơn cho người dùng
23/05/2021 13:53
Người lao động sẽ giám sát được quá trình đóng BHXH của mình nhờ cài ứng dụng VssID
Người lao động sẽ giám sát được quá trình đóng BHXH của mình nhờ cài ứng dụng VssID
23/05/2021 13:11
Về kết quả sau hơn 3 tháng triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Về kết quả sau hơn 3 tháng triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
12/03/2021 15:48
Ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính
"Ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động" bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính
19/11/2020 17:19