VssID Là một trong 3 ứng dụng của cơ quan Nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam
VssID: Là một trong 3 ứng dụng của cơ quan Nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam
29/12/2023 16:07
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
20/12/2023 12:15
Sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số giúp người dùng tránh bẫy lừa đảo
Sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số giúp người dùng tránh bẫy lừa đảo
13/12/2023 16:21
Thu hút sự quan tâm của sinh viên đối với chính sách BHYT qua hội thi “Nhanh tay cài đặt VssID”
Thu hút sự quan tâm của sinh viên đối với chính sách BHYT qua hội thi “Nhanh tay cài đặt VssID
29/11/2023 16:18
Hơn 1,75 triệu lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Hơn 1,75 triệu lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
28/11/2023 13:06
Linh hoạt, sáng tạo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023
Linh hoạt, sáng tạo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023
13/11/2023 09:38
Cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID khi bị quên
Cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID khi bị quên
09/11/2023 14:17
Cách đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cách đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
23/10/2023 16:22
Thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
Thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
20/10/2023 17:11
Cách lấy lại mật khẩu VssID-Bảo hiểm xã hội số nhanh nhất
Cách lấy lại mật khẩu VssID-Bảo hiểm xã hội số nhanh nhất
14/09/2023 17:00
Cảnh báo lừa đảo theo hình thức mới Mạo danh người của BHXH Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID - BHXH số
Cảnh báo lừa đảo theo hình thức mới: Mạo danh người của BHXH Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID - BHXH số
08/05/2023 17:02
Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID
Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua "hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID"
07/05/2023 15:12
BHXH tỉnh Cà Mau Đẩy mạnh chuyển đối số, cải cách hành chính phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp
BHXH tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đối số, cải cách hành chính phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp
22/12/2022 08:15
BHXH Việt Nam phấn đấu tối thiểu 90 người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ngành trong năm 2022
BHXH Việt Nam phấn đấu tối thiểu 90% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ngành trong năm 2022
26/09/2022 17:02
Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ E-mail tài khoản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ E-mail tài khoản ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
12/08/2022 14:55
Cách lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID -BHXH số
Cách lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID -BHXH số
10/08/2022 14:30
Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT nhờ ứng dụng CNTT
Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT nhờ ứng dụng CNTT
26/07/2022 18:47
Ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam nằm trong top ứng dụng được yêu thích nhất năm 2021 trên App Store
Ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam nằm trong top ứng dụng được yêu thích nhất năm 2021 trên App Store
08/12/2021 10:35
BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng
BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng
15/11/2021 21:35
Cách cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID đơn giản
Cách cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID đơn giản
08/11/2021 19:30