Kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính14/08/2019 11:26
Tòa tuyên án thiếu, Viện kiểm sát kháng nghị
Tòa tuyên án thiếu, Viện kiểm sát kháng nghị01/08/2018 15:14
Góp ý dự thảo thông tư quy định về giám định thiệt hại môi trường
Góp ý dự thảo thông tư quy định về giám định thiệt hại môi trường 19/07/2018 19:12

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

(BVPL) - Qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, VKSND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhận thấy, đa số các trường hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định của các cơ quan liên quan bảo đảm đúng quy định của pháp luật.