leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Vĩnh Phương – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo VKSND huyện Cái Bè đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và hiệu quả hoạt động của chính quyền không ngừng được nâng cao; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên,mỗi cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị sơ kết ,các đảng viên chi bộ đã thảo luận, chia sẻ về kết quả đạt được, những hạn chế của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời quan qua. Đồng thời đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời quan tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phương – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Chi bộ VKSND huyện Cái Bè. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới Chi bộ VKSND huyện Cái Bè cần phải đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc chỉ đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Các cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đoàn Thanh Toàn – Bí thư chi bộ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Vĩnh Phương, đồng chí yêu cầu chi bộ tập trung thực hiện những ý kiến của đồng chí Phương; tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo sơ kết; đồng thời đề nghị mỗi đảng viên chi bộ thời gian tới tập trung nghiên cứu, đề xuất cách làm sáng tạo, mô hình cụ thể để tổ chức thực hiện, từ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành cấp trên và địa phương giao.

Thanh Phong - Diệu Hiền