Vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi Vì sao chất lượng xây dựng không đảm bảo vẫn được nghiệm thu
Vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Vì sao chất lượng xây dựng không đảm bảo vẫn được nghiệm thu?03/03/2021 18:44
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34,5 nghìn tỉ đồng hư hỏng 36 bị can bị đề nghị truy tố
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34,5 nghìn tỉ đồng hư hỏng: 36 bị can bị đề nghị truy tố02/03/2021 18:17
Vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi  Phê chuẩn khởi tố 13 bị can
Vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Phê chuẩn khởi tố 13 bị can 07/12/2020 22:01

Vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Vì sao chất lượng xây dựng không đảm bảo vẫn được nghiệm thu?

(BVPL)- Theo nội dung kết luận điều tra (KLĐT), hai Phó Tổng giám đốc của VEC đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, dẫn đến cho tổ chức thi công, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại trên 800 tỉ đồng.