Sao chổi có đuôi dài 11 triệu dặm bất ngờ rực sáng khi tiến gần Mặt trời
Sao chổi có đuôi dài 11 triệu dặm bất ngờ rực sáng khi tiến gần Mặt trời15/05/2020 22:45
Hình ảnh sao chổi ATLAS hấp hối tan vỡ thành 55 mảnh
Hình ảnh sao chổi ATLAS hấp hối tan vỡ thành 55 mảnh29/04/2020 22:18
Sao chổi bằng nửa kích thước Mặt trời đang lừ lừ tiến về phía Trái đất
Sao chổi bằng nửa kích thước Mặt trời đang lừ lừ tiến về phía Trái đất 01/04/2020 11:39

Sao chổi có đuôi dài 11 triệu dặm bất ngờ rực sáng khi tiến gần Mặt trời

(BVPL) – Sau khi sượt qua Trái đất, sao chổi Swan (C/2020 F8)- Thiên Nga bất ngờ rực sáng khi tiến gần Mặt trời.