Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18 Khát khao đổi mới và cống hiến
Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18: Khát khao đổi mới và cống hiến23/12/2020 23:03
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Namiconvideo
25/11/2020 07:44
Phó Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam
Phó Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam24/11/2020 19:56

Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18: Khát khao đổi mới và cống hiến

(BVPL) - Chiều 23/12, tại Hà Nội, Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 18 năm ra số đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2020) và Báo cáo kết quả sau hai năm thực hiện Quyết định 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND.