Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 05/12/2020 10:41
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 202504/12/2020 15:44
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 04/12/2020 10:16
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 202504/12/2020 10:15
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-202503/12/2020 11:00
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 202502/12/2020 11:09
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 02/12/2020 06:55
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 202501/12/2020 16:45
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 20202025 01/12/2020 09:31
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 01/12/2020 07:36
Danh sách Bí thư các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Bí thư các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025iconvideo
05/11/2020 17:17
Các ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025iconvideo
27/08/2020 10:21
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025iconvideo
26/08/2020 22:49
Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025iconvideo
14/05/2020 16:47

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(BVPL) - Chiều 26/10, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đại biểu tỉnh Hải Dương đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, 52/59 nhân sự đã trúng cử vào BCH Đảng bộ khóa mới.