Trên tinh thần dân chủ, khách quan, với số phiếu tập trung cao, từ 53 ứng cử viên được đề cử, Đại hội đã bầu 47 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI. Báo bảo vệ Pháp luật xin giới thiệu 47 đồng chí được bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 :

1      Đồng chí Phạm Văn An

2      Đồng chí Nguyễn Văn Bằng

3      Đồng chí Võ Văn Bình

4      Đồng chí Trần Văn Bon

5      Đồng chí Lý Văn Cẩm

6      Đồng chí Nguyễn Thành Công

7      Đồng chí Nguyễn Kiên Cường

8      Đồng chí Nguyễn Văn Danh

9      Đồng chí Nguyễn Thành Diệu

10    Đồng chí Trần Văn Dũng

11    Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

12    Đồng chí Mai Văn Hòa

13    Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

14    Đồng chí Đinh Tấn Hoàng

15    Đồng chí Đỗ Tấn Hùng

16    Đồng chí Lê Minh Hùng

17    Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu

18    Đồng chí Trần Văn Le

19    Đồng chí Huỳnh Xuân Long

20    Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi

21    Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn

22    Đồng chí Nguyễn Văn Mười

23    Đồng chí Hồ Hữu Nghị

24    Đồng chí Trần Thanh Nguyên

25    Đồng chí Nguyễn Văn Nhã

26    Đồng chí Nguyễn Văn Nhựt

27    Đồng chí Trần Hữu Phong

28    Đồng chí Phan Phùng Phú

29    Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương

30    Đồng chí Đoàn Văn Phương

31    Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng

32    Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng

33    Đồng chí Bùi Thái Sơn

34    Đồng chí Tạ Minh Tâm

35    Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái

36    Đồng chí Phạm Văn Thanh

37    Đồng chí Trần Thanh Thảo

38    Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên

39    Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang

40    Đồng chí Trần Kim Trát

41    Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm

42    Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm

43    Đồng chí Lê Quang Trí

44    Đồng chí Phạm Văn Trọng

45    Đồng chí Nguyễn Chí Trung

46    Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến

47    Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh

PV (Theo Tiengiang.gov.vn)