Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí:

1. Hồ Thu Ánh, Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Trịnh Hoàng Ba, Phó Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy

3. Nguyễn Văn Bảy, Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp

4. Lê Tiến Châu, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

5. Trần Văn Chính, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A

6. Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

7. Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư tỉnh đoàn

8. Đồng Hoàng Dũng, Phó Giám đốc sở Tài chính

9. Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy

10. Nguyễn Đăng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy

11. Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc sở Giám dục và Đào tạo

12. Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh

13. Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. Trần Chí Hùng, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

15. Trần Văn Huyến, Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy

16. Lê Công Khanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

17. Tống Hoàng Khôi, Bí thư huyện ủy Long Mỹ

18. Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

19. Nguyễn Thanh Liêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

20. Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ

21. Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy

22. Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

23. Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc sở Xây dựng

24. Lê Công Lý, Bí thư huyện ủy Châu Thành

25. Nguyễn Phong Minh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

26. Sầm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh

27. Trương Đình Nghệ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

28. Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

29. Lâm Phước Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

30. Đào Văn Nhãn, Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy

31. Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy

32. Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc sở Công Thương

33. Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

34. Phạm Thị Phượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh ủy

35. Nguyễn Văn Quân, Giám đốc sở Tư pháp

36. Mai Văn Tân, Giám đốc sở GTVT

37. Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

38. Đoàn Quốc Thật, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

39. Châu Minh Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

40. Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Thành ủy Vị Thanh

41. Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ

42. Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

43. Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc sở Nội vụ

44. Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

45. Võ Văn Trung, Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy

46. Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

47. Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

48. Lê Quốc Việt, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

49. Nguyễn Văn Vui, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ủy

50. Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Nguồn congan.com.vn