Danh sách 52 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII năm 2020 - 2025 gồm những đồng chí sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lưu Văn Bản

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDtỉnh

3

Nguyễn Hải Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài PTTH tỉnh

4

Lê Ngọc Châu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh

5

Phạm Mạnh Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Y tế

6

Lê Hồng Diên

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Nguyễn Kim Diện

Bí thư Huyện ủy Kim Thành

8

Nguyễn Hoàng Dương

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

9

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng

10

Ngô Quang Giáp

Giám đốc Sở Tư pháp

11

Nguyễn Viết Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

12

Trần Văn Hảo

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng

13

Vũ Hồng Hiên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

14

Lê Văn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

15

Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16

Nguyễn Năng Hoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

17

Nguyễn Minh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Văn hóa - Thểthao& Du lịch

18

Phạm Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nội vụ

19

Triệu Thế Hùng

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

20

Nguyễn Trọng Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Tài chính

21

Phạm Văn Khảnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang

22

Lê Đình Long

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hải Dương

23

Đồng Dũng Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện

24

Nguyễn Thị Việt Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

25

Nguyễn Văn Phú

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

26

Nguyễn Quang Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

27

Vũ Tiến Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

28

Cao Ngọc Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh

29

Mạc Minh Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh án Tòa án nhân dântỉnh

30

Trần Văn Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31

Nguyễn Ngọc Sẫm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ

32

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

33

Phạm Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

34

Trần Thị Thanh Thảo

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

35

Bùi Văn Thăng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách

36

Nguyễn Huy Thăng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quânsự tỉnh

37

Phạm Xuân Thăng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI

38

Nguyễn Cao Thắng

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

39

Trịnh Văn Thiện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà

40

Nguyễn Hữu Thông

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

41

Nguyễn Thị Nhật Thu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

42

Hoàng Văn Thực

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

43

Đặng Xuân Thưởng

Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

44

Hoàng Quốc Thưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thành ủy Chí Linh

45

Lê Quý Tiệp

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

46

Nguyễn Khắc Toản

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Trưởng Ban Pháp chếHĐND tỉnh

47

Nguyễn Đức Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

48

Nguyễn Trọng Tuệ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

49

Nguyễn Thị Hải Vân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương

50

Lương Văn Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo

51

Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở Tài chính

52

Sái Thị Yến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thị ủy Kinh Môn


PV