leftcenterrightdel
 

Báo bảo vệ pháp luật trân trọng giới thiệu Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí sau:

1. Ông Trần Tú Anh

2. Ông Lê Ngọc Châu

3. Ông Nguyễn Văn Danh

4. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp

5. Ông Hoàng Trung Dũng

6. Ông Nguyễn Như Dũng

7. Ông Trần Thế Dũng

8. Ông Lê Minh Đạo

9. Ông Nguyễn Thanh Điện

10. Ông Lê Thành Đông

11. Ông Nghiêm Sỹ Đống

12. Ông Nguyễn Thành Đồng

13. Ông Nguyễn Minh Đức

14. Ông Trần Đình Gia

15. Bà Nguyễn Thị Việt Hà

16. Ông Trần Báu Hà

17. Ông Trần Việt Hà

18. Ông Đặng Thanh Hải

19. Ông Nguyễn Đình Hải

20. ÔngVõ Hồng Hải

21. Ông Nguyễn Thế Hoàn

22. Ông Lê Ngọc Huấn

23. Bà Trương Thanh Huyền

24. Ông Ngô Văn Huỳnh

25. Ông Hà Văn Hùng

26. Ông Trần Tiến Hưng

27. Ông Lương Phan Kỳ

28. . Ông Trần Văn Kỳ

29. Ông Nguyễn Trí Lạc

30. Ông Phan Tấn Linh

31. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

32. Ông Võ Tiến Nghị

33. Ông Trịnh Văn Ngọc

34. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

35. Ông Lê Hồng Nhân

36. Ông Phạm Đăng Nhật

37. Ông Lê Trung Phước

38. Ông Hoàng Văn Quảng

39. Ông Bùi Nhân Sâm

40. Ông Đặng Ngọc Sơn

41. Bà Nguyễn Thị Hà Tân

42. Ông Trần Nhật Tân

43. Ông Đặng Văn Thành

44. Ông Nguyễn Văn Thành

45. Ông Dương Tất Thắng

46. Ông Bùi Xuân Thập

47. Bà Phan Thị Nguyệt Thu

48. Bà Nguyễn Thị Mai Thuỷ

49. Ông Lê Khắc Thuyết

50. Ông Hà Văn Trọng

51. Ông Trần Quang Tuấn

52. Ông Nguyễn Trọng Tứ

53. ông Nguyễn Văn Việt

 

PV