Theo đó, Đại hội đã biểu quyết và thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; thông qua Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, xin rút; xem xét quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử; biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu ra 52 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

 1. Nguyễn Trần Anh
 2. Nguyễn Tuấn Anh
 3. Hoàng Đức Chính
 4. Nguyễn Văn Chương
 5. Nguyễn Mạnh Cương
 6. Nguyễn Đức Cường
 7. Hà Văn Di
 8. Nguyễn Đức Dũng
 9. Phạm Tiến Dũng
 10. Hoàng Thị Duyên
 11. Bùi Quang Điệp
 12. Nguyễn Ngọc Điệp
 13. Nguyễn Đồng
 14. Ngô Ngọc Đức
 15. Hoàng Xuân Giao
 16. Bùi Thu Hằng
 17. Bùi Đức Hậu
 18. Bùi Đức Hinh
 19. Đinh Văn Hùng
 20. Phạm Quốc Hưng
 21. Bùi Văn Khánh
 22. Võ Ngọc Kiên
 23. Bùi Trung Kiên
 24. Quách Thị Kiều
 25. Trần Hải Lâm
 26. Đinh Đức Lân
 27. Quách Tất Liêm
 28. Bùi Văn Luyến
 29. Bùi Tiến Lực
 30. Bùi Thị Minh
 31. Lê Xuân Minh
 32. Đặng Bích Ngọc
 33. Quách Thế Ngọc
 34. Nguyễn Huy Nhuận
 35. Bùi Thị Niềm
 36. Nguyễn Thị Cẩm Phương
 37. Nguyễn Tiến Sinh
 38. Đặng Mai Sơn
 39. Đinh Công Sứ
 40. Lê Văn Thạch
 41. Đinh Thị Thảo
 42. Bùi Văn Thắng
 43. Nguyễn Văn Thắng
 44. Nguyễn Hoàng Thư
 45. Bùi Quang Toàn
 46. Nguyễn Văn Toàn
 47. Bùi Văn Trường
 48. Nguyễn Văn Trường
 49. Đinh Anh Tuấn
 50. Lại Anh Tuấn
 51. Ngô Văn Tuấ
 52. Bùi Thị Kim Tuyến                    
PV (theo hoabinh.gov.vn)