Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh08/12/2020 18:10
Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Đồng chí Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp20/10/2020 16:34
Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương19/10/2020 10:19
Chân dung ông Lê Quốc Phong - Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Chân dung ông Quốc Phong - Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn21/04/2016 23:36

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

(BVPL) - Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm đạt tỉ lệ gần tuyệt đối.