Vụ 5, VKSND tối cao Góp phần nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng
Vụ 5, VKSND tối cao: Góp phần nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng 12/01/2021 21:00
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao30/09/2020 16:37
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1 VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1 VKSND tối cao02/06/2020 12:51
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1, VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1, VKSND tối cao02/03/2020 10:49
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh triển khai công tác
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh triển khai công tác02/01/2020 17:17

Vụ 5, VKSND tối cao: Góp phần nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng

(BVPL)- Để nâng cao chất lượng truy tố, bảo đảm truy tố có căn cứ, đúng hạn, đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, Kiểm sát viên Vụ 5 tập trung nghiên cứu và tiến hành phúc cung 100% các bị can, kiểm tra tài liệu, chứng cứ, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan trong vụ án, trước khi quyết định việc truy tố, cương quyết trả hồ sơ điều tra bổ sung khi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.