Đồng chí Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 1 - VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 1 - VKSND tối cao.

Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ 1.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 1 Lê Đức Xuân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Theo đó đã bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Hoàn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ 1.

Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mạnh Quang, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 1.

Thời hạn bổ nhiệm đối với 2 đồng chí Lê Huy Hoàn và Đỗ Mạnh Quang là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2020.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 1 - VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ  1.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Vụ 1 chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.
leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 1 chúc mừng 2 đồng chí.

Vụ trưởng Vụ 1 Lê Đức Xuân tin tưởng và mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V