Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các BV tuyến Trung ương. Tại 63 điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh và các cơ sở KCB trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã tích cực hợp tác, chỉnh sửa hoàn thiện các phần mềm quản lý bệnh viện, tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để có thể đáp ứng việc tin học hóa đối với công tác thanh toán BHYT. Trong năm 2018, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam và các địa phương đã rất tích cực triển khai tin học hóa trong việc quản lý KCB và thanh toán BHYT. Cụ thể, tỷ lệ kết nối liên thông dữ liệu của các cơ sở y tế đạt trên 98%, nhờ đó công tác giám định, thanh toán BHYT được thuận lợi, góp phần cải thiện tính minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng quỹ BHYT... Tuy nhiên chất lượng dữ liệu vẫn còn hạn chế, việc gửi dữ liệu chưa thường xuyên, liên tục, nhiều cơ sở vẫn còn gửi dữ liệu chậm. 

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị, sau hội nghị, từng địa phương, đơn vị, các tập thể, cá nhân bắt tay rà soát những vướng mắc, khó khăn bất cập của đơn vị mình về tin học hóa. Đồng thời, triển khai có hiệu lực, hiệu quả Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 về danh mục các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT để xây dựng kế hoạch chi tiết sớm triển khai các hoạt động cụ thể tại địa phương, nhằm hoàn thành ngay việc kết nối liên thông dữ liệu theo quy định, đặc biệt là tuân thủ gửi dữ liệu về quản lý thông tuyến, để giám định, làm cơ sở để tạm ứng chi phí KCB BHYT.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Hồng Nam - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết: Hầu hết các cơ sở KCB đã triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến ngày 25/12/2018, có 12.449 cở sở KCB đã kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT (chiếm tỉ lệ 97,3%); tỉ lệ gửi hồ sơ đúng ngày trung bình cả năm đạt 64,5%.

Kế hoạch số 250/KH-BYT ngày 24/3/2018 về triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2018. Đồng thời, cùng với BHXH Việt Nam thống nhất, ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn làm cơ sở triển khai ứng dụng CNTT, bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT. Bên cạnh đó, trình Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó bổ sung thêm Chương IX quy định về việc ứng dụng CNTT trong quản lý KCB BHYT, bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam trong việc triển khai tin học hóa trong KCB BHYT.

Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 về việc ban hành mẫu bảng kê chi phí KCB sử dụng tại các cơ sở KCB - thay thế cho Quyết định 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013; Quyết định 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 ban hành bộ mã danh mục dùng chung (DMDC) áp dụng trong KCB và thanh toán BHYT...

Đồng thời, tích cực đôn đốc thực hiện Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định việc chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT. Tiến hành kiểm tra, giám sát, tham mưu, tổ chức các cuộc họp để tìm ra nguyên nhân, giải pháp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập, nhất là trong việc áp dụng bộ mã DMDC và trích chuyển dữ liệu. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện mã DMDC, trong đó có mã DVKT khi có sự thay đổi theo Thông tư 15/2018/TT-BYT và Thông tư 39/2018/TT-BYT. Duy trì hệ thống liên lạc Skype để hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên, liên tục với các cơ sở KCB...

Tuy nhiên, theo ông Đặng Hồng Nam, hiện vẫn còn những tồn tại, vướng mắc trong việc ứng dụng tin học hóa ở cả 4 tuyến KCB (từ tuyến xã đến tuyến Trung ương). Đơn cử, vẫn còn có cơ sở KCB “giữ” hồ sơ đến cuối tháng mới gửi đề nghị giám định, số liệu chưa chuẩn xác dẫn đến bị cảnh báo hoặc bị từ chối, số tiền bị chênh lệch giữa bảng kê giấy với số liệu điện tử, gây ảnh hưởng đến việc tạm ứng…

"Muốn khắc phục những vấn đề còn tồn tại, cần có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý là Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Đồng thời, cơ sở KCB tại các địa phương cần tuân thủ đúng quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; nâng cao hơn nữa về chất lượng, số lượng cán bộ làm công tác liên quan đến trích, chuyển dữ liệu điện tử; tăng cường công tác tự nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ, làm việc nhóm để phát huy hiệu quả"- ông Đặng Hồng Nam nói.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế khi thực hiện tin học hóa thanh toán KCB BHYT.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị 

Theo đại diện Bộ Y tế, trong năm 2019, Bộ sẽ tiếp tục tập trung xây dựng cơ chế tài chính vận hành Hệ thống thông tin quản lý KCB BHYT, như: Thuê cổng tiếp nhận dữ liệu y tế bằng ứng dụng Gateway- đảm bảo cùng một thời điểm, một thao tác- cơ sở KCB có thể gửi dữ liệu đến 2 cổng của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; thuê hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu DMDC; tính định mức chi phí CNTT kết cấu trong giá DVYT. Bên cạnh đó, xây dựng nội dung, kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ CNTT, các khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT. Tập trung thực hiện gửi dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến, bảo đảm đạt tỉ lệ gửi hồ sơ đúng ngày ít nhất 99% đối với các cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương và đạt 100% đối với các cơ sở KCB tuyến huyện, xã.

Thời gian tới ngành y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý KCB và thanh toán BHYT; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tại các đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc trích xuất dữ liệu sang cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH cũng như cổng tiếp nhận dữ liệu của Bộ Y tế... Đồng thời, tiếp tục phát huy những thuận lợi, hiệu quả của việc triển khai tin học hóa trong KCB và thanh toán BHYT đã đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, phục vụ tốt công tác KCB cho nhân dân.

 

Nguyễn Hồng