Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III/2019 vừa được tổ chức mới đây là dịp để tổng kết công tác dân tộc trong 5 năm qua, qua đó khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc; tôn vinh những điển hình tiêu biểu. Đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi, thể hiện ý chí nguyện vọng của các dân tộc thiểu số tại Quảng Nam.

leftcenterrightdel
Các dân tộc anh em tại tỉnh Quảng Nam luôn có mối gắn bó khăng khít keo sơn 

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi về tư duy sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bà con đã phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn miền núi… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn, công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng tình đoàn kết nhân dân các dân tộc Việt - Lào cũng được tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng.

leftcenterrightdel
 Đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc anh em tại tỉnh Quảng Nam ngày càng được nâng cao

Phát biểu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III/2019 được tổ chức vào ngày 27/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đinh Văn Thu cho biết, trong những năm gần đây trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng, đạt nhiều kết quả trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội miền núi, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao việc thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Quảng Nam

Theo Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hoàng Thị Hạnh, tại Quảng Nam những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng bào các dân tộc anh em tại Quảng Nam luôn đoàn kết có ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, chủ động trong lao động sản xuất và luôn có ý thức vươn lên để thoát nghèo.

Hiện nay, 100% số xã tại Quảng Nam có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã được tiếp cận điện lưới quốc gia và 98% số hộ sử dụng điện; từ nguồn ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng của Trung ương, của tỉnh đã đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống trường học, trạm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí các dự án tái định cư gắn với phát triển sản xuất; đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa truyền thống.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở miền núi giảm, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,5%/năm. Toàn tỉnh Quảng Nam có gần 2.670 cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh giảm còn 25,38%, giảm 15,47% so với năm 2015 (40,85%); hộ cận nghèo còn 4,84%.

Xuân Nha