leftcenterrightdel
Đảng là niềm tin tất thắng. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ,  giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và có tầm quan trọng quốc tế to lớn với tính thời đại sâu sắc

Đế quốc Mỹ ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai với sức mạnh vượt trội tất cả các nước. Năm 1945, dự trữ vàng của Mỹ chiếm 2/3 tổng dự trữ vàng thế giới. Sản lượng công nghiệp Mỹ chiếm 62% thế giới. Tổng sản phẩm quốc dân Mỹ chiếm hơn 50% thế giới. Tổng số quân Mỹ 14 triệu người, ngân sách quân sự 90 tỉ USD bằng ngân sách quốc phòng nhiều nước lớn trên thế giới cộng lại. 

Mỹ lãnh đạo phe đế quốc chống lại phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Sau Hội nghị Giơ ne vơ 1954, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng ra chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, ngăn chặn CNXH lan xuống Đông Nam Á, tấn công miền Bắc, hòng đè bẹp CNXH ở đây và uy hiếp các nước XHCN khác. 

Trước tình thế đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc để  miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cả nước, đồng thời làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua qua một cuộc kháng chiến gay go, quyết liệt nhất và lâu dài chưa từng có với gần 21 năm, dùng nghệ thuật giành thắng lợi từng bước, quốc gia dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lần lượt đánh bại chủ nghĩa thực dân mới và các chiến lược chiến tranh xâm lược nguy hiểm nhất của đế quốc Mỹ - Đế quốc giàu mạnh và hung bạo nhất trong lịch sử hiện đại.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến công vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn nhất và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất cho quốc gia dân tộc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; mở ra  kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Cả nước đi lên CNXH.

Thành tựu sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh thống nhất đất nước, đưa quốc gia dân tộc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Hệ thống chính trị với Đảng Cộng sản lãnh đạo, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống Mặt trận Tổ quốc với các Đoàn thể nhân dân được thiết lập thống nhất trong toàn quốc. 

leftcenterrightdel
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Ảnh: CTV 

Kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên, phát triển khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bao vây cấm vận. Mức tăng trưởng GDP bình quân 5,9%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 6,8%, là mức tăng trưởng kinh tế cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ. Tuổi thọ của người Việt Nam ngày càng tăng. Những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hoá với thế giới được mở rộng, các tài năng văn hoá - nghệ thuật được khuyến khích; chính sách phát triển nguồn nhân lực được chú trọng.

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được kết quả quan trọng.

Với niềm tin tất thắng từ Đảng ta, chế độ ta, dân tộc Việt Nam từng bước tiến tới đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và chủ nghĩa xã hội thành công 

Trong những ngày tháng 4/2020, khi chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng và thống nhất Tổ quốc, đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến ngày 26/4/2020 đã có 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận mắc dịch bệnh COVID-19. Trên thế giới tính đến ngày 26/4/2020 đã ghi nhận hơn 2,9 triệu ca nhiễm với hơn 203.000 người tử vong. Trong đó đáng chú ý là, một số nước như: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy... có số người nhiễm và tử vong cao. 

Tình hình đó đang gây nhiều hoang mang, lo lắng cho người dân Việt Nam. Song, ở Việt Nam, đến ngày 26/4/2020,  chỉ có 270 người mắc, trong đó chữa khỏi 225 người. Không có ca tử vong.

Vì sao trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19, chúng ta đã thành công. Bởi vì,  nghe theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dân đã phát huy “truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả”. Nhân dân thế giới cũng đánh giá cao thành tích đó. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhận định: “Chính phủ Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19, đồng thời vẫn đang tiếp tục chủ động, hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch. Hoa Kỳ luôn ủng hộ Việt Nam trong trận chiến này”.

Tới đây, nước ta có thể sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa. Song, với tư cách là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam tiếp tục quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và hết sức đoàn kết, hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 để  chiến thắng hoàn toàn đại dịch COVID-19!

Không chỉ phát huy cao độ truyền thống yêu nước và lòng nhân nghĩa, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, mà dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh của dân tộc Việt Nam kết hợp với sức mạnh của thời đại còn thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như: đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và an ninh chính trị, lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên tai, thảm họa, đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Toàn Đảng, toàn dân ta nhất định đoàn kết một lòng, quyết không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, để có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Đó là khát vọng của Hồ Chí Minh và dân tộc ta. Khát vọng đó cũng mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Để thực hiện khát vọng đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm  vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Và trong những ngày vui lớn của dân tộc, càng thấy rõ hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

PGS. TS Nguyễn Thế Thắng