Phát biểu tại Hội thảo “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức sáng nay (30/7), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, để mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế. Tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, CAND tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. (ảnh: Minh Nhật) 

Cũng theo đồng chí, đất nước ta có cơ đồ như ngày hôm nay là công lao của toàn Đảng, toàn dân tộc nhưng trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng QĐND, lực lượng CAND. Một trong những yếu tố của Việt Nam được sự yêu mến của bạn bè quốc tế và sự quan tâm của các nhà đầu tư là tình hình an ninh chính trị ổn định. Và, lực lượng Công an đã có đóng góp vô cùng quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Từ những đánh giá đó, đồng chí nhấn mạnh: Phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND, đây là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định để CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Mỗi cán bộ chiến sĩ xác định cho mình nhận thức và hành động đúng đắn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. ( ảnh: Minh Nhật)

Tiếp tục xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu rõ, lực lượng CAND cần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội và cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân…

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo khoa học. (ảnh: Minh Nhật) 

Nhìn lại chặng đường 75 năm lịch sử, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng CAND luôn kề vai, sát cánh, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, hiệp đồng chặt chẽ với QĐND, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; không quản ngại gian khổ, hi sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhìn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, mỗi cán bộ chiến sĩ CAND càng thêm vinh dự, tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND. Đồng thời, thấy rõ trách nhiệm lớn lao trong việc kế thừa và phát huy truyền thống thế hệ cha, anh đi trước, từ đó xác định cho mình nhận thức và hành động đúng đắn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Nhật