Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trình bày báo cáo kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MH

Trong 40 năm qua, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng trưởng ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2000 - 2020 đạt trên 10%; giai đoạn 2021 - 2023 đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước; 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt 272.950 tỉ đồng, đứng thứ 8 cả nước, gấp 27,4 lần năm 2000. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 3.067 USD.

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 13,68%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết (13,3%). Đã hình thành Khu kinh tế Nghi Sơn (diện tích 106.000 ha, là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước) và 8 khu công nghiệp (tổng diện tích 2.035 ha). Nhiều cơ sở công nghiệp mới được hoàn thành đi vào hoạt động, như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn I, Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Thép Nghi Sơn, các dự án sản xuất xi măng, may mặc, giày da...

Báo cáo cũng đã nêu lên những vận dụng, đổi mới sáng tạo trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; 5 bài học kinh nghiệm; những vấn đề lớn đặt ra trong giai đoạn tới; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: MH

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, các thành viên Đoàn công tác đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ những thành tựu Thanh Hoá đạt được và phân tích, tìm giải pháp cho những khó khăn, thách thức, mục tiêu chưa đạt, và đạt thấp.

Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tham dự buổi làm việc. Ảnh: MH

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đổi mới tư duy, đề cao trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; bám sát vào thực tiễn để phân tích, đánh giá tình hình nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, động lực để phát triển. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có nhiều cách làm đổi mới về mô hình phát triển tăng trưởng, duy trì sự phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu; luôn quan tâm nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tinh thần “không để ai ở lại phía sau”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù và phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên với niềm tin, khát vọng và cống hiến. Công tác quản lý Nhà nước về thực hiện cải cách thủ tục hành chính cũng được tăng cường; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: MH

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu lên 9 nhóm vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa cần đặc biệt quan tâm bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh việc phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh khó khăn, thách thức, thời cơ, xác định rõ động lực phát triển, các mục tiêu trọng tâm trước mắt cũng như vấn đề căn bản lâu dài./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh