leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều ngày 11/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết: năm 2019, toàn ngành thụ lý 25.054 đơn/13.028 việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị trong hoạt động tư pháp; đã giải quyết 12.397 đơn/7.486 việc, đạt 57,46%, phần lớn là đơn đề nghị kháng nghị giám đốc, tái thẩm (chiếm 79,5% số đơn và 68,3% số việc thuộc thẩm quyền).

Trong đó, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến VKSND tối cao 103 đơn (vụ việc), phần lớn là đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đã xử lý, giải quyết 61 vụ việc (31 vụ việc đã có kết quả giải quyết).

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí báo cáo về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Viện trưởng Lê Minh Trí cũng cho biết: năm 2019, VKSND tối cao các cấp đã tiếp 17.274 lượt công dân. Công tác tiếp công dân của VKSND được gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh thụ lý kiểm tra 146 vụ, việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự có hiệu lực pháp luật; đã kết luận kiểm tra 130 vụ việc. Qua đó, hủy 11 quyết định không khởi tố vụ án hình sự để giải quyết lại tin báo, tố giác tội phạm vì thiếu căn cứ…

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp nhận thấy, VKSND các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Việc tiếp nhận và xử lý đơn nhìn chung đúng pháp luật, quy trình giải quyết cơ bản khách quan, chặt chẽ, tỷ lệ giải quyết tăng 1,3%. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được VKSND các cấp quan tâm, tỷ lệ giải quyết đạt cao, qua đó đã kịp thời hủy bỏ nhiều quyết định giải quyết khiếu nại thiếu căn cứ, trái pháp luật. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, tỷ lệ giải quyết tăng 4% .

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của VKSND tối cao

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo VKSND tối cao và cố gắng của VKSND các cấp, để nâng cao hiệu quả công tác này thì một số Viện kiểm sát nhân dân chưa thực sự quan tâm, một số cán bộ nghiệp vụ chưa đủ tinh thần trách nhiệm phải được chỉ ra cụ thể để rút kinh nghiệm; trường hợp không làm tròn trách nhiệm thì cần có biện pháp xử lý. Mặt khác, cần xác định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo, ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua./.

Xuân Hưng