Nội dung chính của cuộc họp báo là để công bố kế hoạch, tiến độ cụ thể trong năm 2019 (13 đầu việc) thực hiện Kết luận 1037 ngày 26/6 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm; xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước. Cuộc họp báo sẽ công bố diện tích hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

leftcenterrightdel
 Chiều nay, TP Hồ Chí Minh sẽ họp báo về khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP HCM đã có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thu hồi khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2 theo nội dung Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Theo UBND TP HCM khoản tiền đã tạm ứng đến thời điểm 30/9/2018 chủ yếu là để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản vay của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để thu hồi khoản tạm ứng này, cần thực hiện các thủ tục để quyết toán vào Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục để quyết toán lại gặp một số khó khăn, vướng mắc.

UBND TP HCM cũng cho biết đã và đang xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân và lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong phần diện tích 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Đối với nguồn kinh phí đã được thành phố phê duyệt để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (hơn 38.679 tỉ đồng), UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép thành phố được tiếp tục thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu quy hoạch đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được phê duyệt tại Quyết định số 2466/2007 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 2971/2010.

Tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý về thẩm quyền của TP HCM trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và có cập nhật bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phần diện tích 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An.

Căn cứ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, UBND TP HCM trình HĐND TP thông qua kế hoạch vốn bố trí cho dự án để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán và thu hồi tạm ứng theo quy định.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 1037, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho Khu đô thị Thủ Thiêm đến thời điểm 30/9/2018 là hơn 26.000 tỉ đồng./.

Nguyễn Lánh