Ngày 21/6, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/5/2022.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Trần Ngọc Huy - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. Thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra. Ông Trần Ngọc Huy đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra, đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết.

P.V