Ngày 25/1/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 119/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể, 8 thành viên của Ủy ban Quốc gia về trẻ em có sự thay đổi, đó là: Đồng chí (đ/c) Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia Phó Chủ tịch thay đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến; đ/c Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Uỷ viên thay đ/c Nguyễn Văn Tùng.

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Uỷ viên thay đ/c Trần Văn Hiếu; đ/c Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Uỷ viên thay đ/c Trần Tiến Dũng.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tham gia Uỷ viên thay đ/c Nông Quốc Tuấn; đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham gia Ủy viên thay đ/c Trần Công Phàn, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia ủy viên thay đ/c Lâm Kiết Tường; đ/c Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia Uỷ viên thay đ/c Vũ Hải.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Trước đó, theo Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Mặt khác, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

P.V