leftcenterrightdel
"Sắc nắng vàng" và "màu thiên thanh" trên đất Cảng. Ảnh Kim Mạnh.
leftcenterrightdel
 Vì bình yên đất Cảng. Ảnh Kim Mạnh.
leftcenterrightdel
 Trao đổi, thống nhất số liệu sau khi khám nghiệm hiện trường. Ảnh Kim Mạnh
leftcenterrightdel
 Họp bàn, kiến nghị đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh Kim Mạnh.

leftcenterrightdel
 Trên bến cảng quê hương. Ảnh Bá Việt.
leftcenterrightdel
 Chuyên viên, Kiểm sát viên VKSND TP Hải Phòng trao đổi công tác. Ảnh Kim Mạnh

 

 


Kim Mạnh - Bá Việt