Chiều nay (4/1), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo  để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023.

Chủ trì buổi họp báo là đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại buổi họp báo cho thấy, năm 2023, tuy Nghệ An gặp khó khăn hơn những năm trước, nhưng nhìn chung tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều ngành, lĩnh vực. Ước cả năm hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp báo.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An năm 2023 tính đến ngày 4/1/2024 vượt mức 20.000 tỉ đồng (thực hiện 21.275 tỉ đồng, đạt 134,2% dự toán và bằng 94,6% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa thực hiện 19.980 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.277 tỉ đồng. Chi ngân sách năm 2023 ước thực hiện 35.661 tỉ đồng, bằng 107,5% dự toán.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định.

Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới: dự kiến luỹ kế đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,62% tổng số xã; 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn Nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,6% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2023 ước đạt 95.112,4 tỉ đồng, tăng 17,13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3,11 tỉ USD, tăng 22,6%.

Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 8,36 triệu lượt, tăng 24,22% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 7.800 tỉ đồng, tăng 39,24% so với cùng kỳ.

Đến ngày 31/12/2023, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 225.764 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm; tổng dư nợ của các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn ước đạt 286.576, tăng 10% so với đầu năm.

Trong năm qua, Nghệ An đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm. Kết quả tính đến ngày 31/12/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.517,998 tỉ đồng, đạt 83,22%, cao hơn so với mức bình quân cả nước (ước đạt 81,87%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 78,81%/KH giao đầu năm). Trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.422,172 tỉ đồng, đạt 79,2%.

Ngoài ra, kết quả thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực: Tính đến ngày 31/12/2023, đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 58.123 tỉ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra (30.000-35.000 tỉ đồng).

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần. Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An lọt tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1.605,5 triệu USD.

 
Mẫn Phong