leftcenterrightdel
 Chống thất thu thuế là một trong những giải pháp để tăng thu ngân sách. 

Chống thất thu, nợ đọng

Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị chiếm số thu lớn đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, tính đến ngày 30/9, số thu của 10 cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt 237.982 tỉ đồng, bằng 63,91% dự toán được giao, giảm 15,44% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có Chỉ thị số 479/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Theo đó, các đơn vị quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023; Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, đã theo dõi sát tình hình thu NSNN, các tác động ảnh hưởng đến thu NSNN như việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, sự biến động của giá dầu, sự biến động của kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế, các khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, các cam kết hội nhập quốc tế để kịp thời đề xuất, báo cáo lãnh đạo Tổng cục.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế xuất nhập khẩu tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan; Thực hiện rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2023 theo 3 nhóm: nhóm nợ khó thu; nhóm nợ chờ miễn/giảm; nhóm nợ có khả năng thu hồi, đồng thời, áp dụng các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định số 2317/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan;

Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo Tổng cục giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế có khả năng thu năm 2023 đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế.

Về xác định mã số thuế, Cục Thuế xuất nhập khẩu thực hiện kiểm tra, rà soát trên các hệ thống nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các sai phạm, có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện thống nhất công tác phân loại, xác định mã số và áp dụng mức thuế đảm bảo nguyên tắc một mặt hàng một mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Đồng thời, xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế để làm cơ sở cho cán bộ hải quan sử dụng tra cứu, kiểm tra kiểm soát đối với mặt hàng dễ lẫn, khó phân loại, hàng có tính rủi ro cao về mã số, ngăn ngừa gian lận khi áp dụng các Biểu thuế. Đặc biệt, tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra để giám sát việc thực hiện về phân loại hàng hóa...

Ngoài ra, ghi nhận tại một số hải quan địa phương cho thấy, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế. Như tại Cục Hải quan Khánh Hoà, năm 2023, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho đơn vị là 2.135 tỉ đồng (trong đó, thu địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.985 tỉ đồng và tỉnh Ninh Thuận là 150 tỉ đồng). Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu dự kiến thu ngân sách nhà nước cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khoảng 2.000 tỉ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, Cục Hải quan Khánh Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu; đồng thời giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho các chi cục hải quan trực thuộc. Theo đó, các chi cục tăng cường công tác đối thoại hải quan – doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách liên quan hoạt động xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan Hải quan.

leftcenterrightdel
 Cùng với đó, ngành Hải quan cũng luôn hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đơn vị chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh, không để phát sinh nợ mới; tích cực kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm về giá, mã số, thuế suất... tại các khâu thông quan, sau thông quan để phát hiện xử lý chống thất thu ngân sách nhà nước.

Còn tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 đạt kết quả cao nhất, đơn vị đã đã đưa ra nhiều giải pháp như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại và các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, phòng chống ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn.

Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu ngân sách; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị điều hành và phương thức làm việc bám sát các mục tiêu của chuyển đổi số nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023 ở mức cao nhất.

Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Cùng với các giải pháp thu ngân sách trên, ngành Hải quan cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Cụ thể như tại Cục Hải quan Hà Nội, các chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội đã có nhiều giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần cải thiện tình hình thu NSNN. Theo đó, các chi cục đã quán triệt, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, kiểm soát và nắm chắc các nguồn thu theo từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng quý, so sánh cùng kỳ trên để đánh giá kết quả, tìm ra các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ thu; làm việc trực tiếp và thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn quản lý để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến số thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp…Đặc biệt, lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo, sát sao đến từng Đội công tác trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho công tác xuất nhập khẩu giảm thời gian thông quan, thực hiện thủ tục hải quan trên tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Tập trung đối thoại với doanh nghiệp từ cấp cục đến các chi cục và thực hiện đầu năm 2023, sau đó dành thời gian đến với làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, có quy mô ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như số thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình  hình doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc nếu có.

Theo ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, với phương châm đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cơ quan hải quan luôn coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác. Bên cạnh tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại để tiếp nhận ý kiến tập trung từ phía doanh nghiệp, Hải quan Lạng Sơn duy trì thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, website của đơn vị, số điện thoại đường dây nóng, trực tiếp tại các địa điểm làm thủ tục hải quan… để kịp thời tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Cùng với đó, sẽ hoàn thiện phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng giảm dần số lượng hàng hóa phải kiểm tra thực tế, đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp tạo thuận lợi trong thông quan.

Nguyễn Anh