leftcenterrightdel
 Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt hơn 10.000 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng là 1 trong 10 đơn vị có số thu cao nhất toàn ngành Hải quan và đã thu hút được 1.088 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,6 tỉ USD; tăng 30% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41% về số lượng tờ khai so với cùng kỳ 2022.

Để đạt được kết quả nói trên, ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, ban hành kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành thu, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, đánh giá sâu sắc những tác động, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nộp NSNN được giao.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường các hoạt động kết nối, gặp gỡ, nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn; tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phân loại, áp mã, xác định trị giá, quản lý thuế, hoàn thuế, miễn thuế; thu hồi nợ đọng thuế... góp phần thu đúng, đủ và chống thất thu NSNN.

Trúc Quyên