leftcenterrightdel
 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Korean Airlines.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm xử lý cụ thể, chỉ đạo Cơ quan hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Korean Airlines đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định vận tải hàng không đã ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

PV